ชื่อย่อหุ้น
BAM
ราคาล่าสุด
21.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
-0.10 (-0.47%)
ปรับปรุงเมื่อ:

มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพ ให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
มูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
118,978‬ ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
26 สำนักงาน
กระจายครอบคลุมทั่วประเทศ
มากกว่า 1,200 พนักงาน
ผู้มีความเชี่ยวชาญ
ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
รายงานประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ 33.98 MB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 939.4 KB
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 3/2563
ขนาดไฟล์ 2.42 MB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 473.56 KB