BAM
16.40 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15,407,435
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
251,761,400
วันก่อนหน้า
16.40
ราคาเปิด
16.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
16.10 - 16.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.80 - 22.30