BAM
19.20 บาท
+0.10 (0.52%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,421,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
220,468,390
วันก่อนหน้า
19.10
ราคาเปิด
19.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.20 - 19.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
17.70 - 25.50