BAM
18.90 บาท
- (-%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,880,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
428,198,160
วันก่อนหน้า
18.90
ราคาเปิด
19.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.50 - 19.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.80 - 23.70