BAM
19.80 บาท
-0.30 (-1.49%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
20,079,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
398,768,390
วันก่อนหน้า
20.10
ราคาเปิด
20.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
19.70 - 20.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.80 - 23.30