บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)
Sarachada Sornsong
(66) 2617 4966
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (มหาชน)
ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ (เจฟฟ์)
(66) 2 508 1567 ต่อ 3201
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต
(66) 2658 6300 ต่อ 1401
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
สุวัฒน์ บำรุงชาติอุดม
(66) 2 618 1341
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ชาลี กือเย็น
(66) 2 658 8888
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
ธนภัทร ฉัตรเสถียร
(66) 2088 9348
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
Jutamas Temwattanangkul, CPA
(66) 2 648 1129
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
กรกช เสวตร์ครุตมัต
(66) 2-696-0049
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์
(66) 82-769-8677
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
(66) 2 680 1229
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุณขวัญชัย อติโภภัย
(66) 2 659 8030
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
Worawat Saisuphatphol, CFA
(66) 2 613 5717
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
Kittima Sattayapan, CFA
(66) 2 949 1003
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
ธนวัฒน์ รื่นบันเทิง
(66) 2633 6484
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ณฐพล พงษ์สุขเจริญกุล
(66) 2305 9203
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ธานนท์ กรพินธุ์สุวรรณ
(66)84-145-5156
บริษัท หลักทรัพย์แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
Peach Patharavanakul
(66) 2 694 7753