บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
นายรฐนนท์ ฟูเกียรติ
ผู้จัดการกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์
02-267-1900 ต่อ 2909
โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง