14 กันยายน 2563 : SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2563
09 กันยายน 2563 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2563
28 สิงหาคม 2563 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2563
19 มิถุนายน 2563 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
28 พฤษภาคม 2563 : SET Opportunity Day: ถ่ายทอดสดรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563
21 พฤษภาคม 2563 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2563
15 พฤษภาคม 2563 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2563