02 กันยายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2564
13 สิงหาคม 2564 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2564
11 สิงหาคม 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
10 มิถุนายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2564
14 พฤษภาคม 2564 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2564
13 พฤษภาคม 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2564
27 เมษายน 2564 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
10 มีนาคม 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 4/2563