18 พฤศจิกายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 3/2564
12 พฤศจิกายน 2564 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 3/2564
11 พฤศจิกายน 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2564
02 กันยายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 2/2564
13 สิงหาคม 2564 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 2/2564
11 สิงหาคม 2564 : ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2/2564
10 มิถุนายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2564
14 พฤษภาคม 2564 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2564