18 พฤษภาคม 2565 : SET Opportunity Day ไตรมาส 1/2565
13 พฤษภาคม 2565 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาสที่ 1/2565
12 พฤษภาคม 2565 : ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2565
22 เมษายน 2565 : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04 มีนาคม 2565 : SET Opportunity Day รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
28 กุมภาพันธ์ 2565 : การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564
25 กุมภาพันธ์ 2565 : ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
18 พฤศจิกายน 2564 : SET Opportunity Day ไตรมาส 3/2564