วันที่ ดาวน์โหลด
04 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
03 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
03 ส.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
30 ก.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
17 พ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14 พ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
13 พ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
10 พ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)