วันที่ ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
14 ธ.ค. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
15 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
11 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
05 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
03 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
02 พ.ย. 2564 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)