วันที่ ดาวน์โหลด
10 ก.ย. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10 ก.ย. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
01 ก.ย. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
24 ก.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
21 ก.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16 ก.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
15 ก.ค. 2563 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)