BAM
21.10 บาท
+0.10 (0.48%)
ปรับปรุงเมื่อ:
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
50,800,100
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
1,072,522,100
วันก่อนหน้า
21.00
ราคาเปิด
21.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.90 - 21.30
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
15.60 - 36.25