งบการเงิน ดาวน์โหลด
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 939.4 KB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 784.88 KB

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563
ขนาดไฟล์ 473.56 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563
ขนาดไฟล์ 549.63 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563
ขนาดไฟล์ 529.59 KB